Όροι Χρήσης mobilefan.gr

"Σε απόθεμα" Το προϊόν είναι διαθέσιμο στην κεντρική μας αποθήκη ή στις αποθήκες των προμηθευτών μας.

Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (πχ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) mobilefan.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του mobilefan.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα mobilefan.gr παρέχει το περιεχόμενο του (πχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα mobilefan.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά  λάθη.

Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσήςτης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα mobilefan.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του mobilefan.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα mobilefan.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα mobilefan.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το mobilefan.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του mobilefan.gr ή τρίτων μερών προστατευμένα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.    

Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την χρήση των υπηρεσιών του mobilefan.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων παροχής των υπηρεσιών του mobilefan.gr, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δέσμευση τιμής γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και μόνο μετά την επιβεβαίωσής της από την εταιρεία.

Η ορθότητα των χαρακτηριστικών στα προϊόντα, βαρύνει αποκλειστικά την κατασκευάστρια εταιρεία και μόνον. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθος στην καταχώρηση των κειμένων. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τα οποία πωλούνται από την εταιρεία μας και αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα από τις μητρικές εταιρείες, για την εγγύηση, επισκευή ή αντικατάσταση τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνες είναι οι ίδιες οι αντιπροσωπείες.

Η mobilefan.gr καταβάλει προσπάθεια ώστε τα στοιχεία που δημοσιεύει (τεχνικά χαρακτηριστικά, κείμενα, τιμές) να είναι ακριβή & αξιόπιστα, χωρίς όμως να μπορούμε να αποφύγουμε παντελώς πιθανό λάθος δικό μας ή των κατασκευαστριών εταιριών. Στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη σας κάτι ανάλογο σας παρακαλούμε να μην προβείτε στην παραγγελία του προϊόντος πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ο πελάτης από τη στιγμή που έχει επιβεβαιώσει και αποδεχτεί την παραγγελία του, εξασφαλίζει πως θα παραλάβει το προϊόν με την τιμή την οποία "αποδέχτηκε" τη συναλλαγή έστω και αν η τιμή στην πορεία μεταβληθεί.

Για προϊόντα τα οποία διακινούνται η χρέωση αποστολής καθορίζεται από ειδικούς αναλυτικούς πίνακες που αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών ταχυμεταφορών.

Η mobilefan.gr επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα ν’ αρνηθεί την εκτέλεση νέας παραγγελίας στην περίπτωση που εκκρεμεί ακάλυπτο υπόλοιπο του πελάτη ή έχει αρνηθεί αδικαιολόγητα να παραλάβει παραγγελία που του έχει σταλεί στο παρελθόν. Τα εμπορεύματα παραμένουν μέχρι της ολοκληρωτικής εξόφλησης της αξίας τους στην κυριότητα μας. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που παραλάβατε το προϊόν.

 

Περιπτώσεις σύμβασης πώλησης:

α) Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

β) Σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά: «που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

γ) Σε περίπτωση σύμβασης που αφορά την προμήθεια ενός αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια: «που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.

 

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης:

Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

 

Προς: mobilefan.gr

 info@mobilefan.gr

 Πανεπιστημίου 61, 105 64,  Αθήνα

Τηλ.: 210 3829203

 

Στοιχεία καταναλωτή

Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή πώλησης των ακόλουθων αγαθών:

 

Πότε παραγγέλθηκε στις: (ημερομηνία)…………………............................................................

 

και παρελήφθη στις: (ημερομηνία)…..………...........................................................................

 

Αριθμός παραγγελίας ή απόδειξης # ………….......................................................................

 

Όνομα/Επώνυμο  ………...................……………………………………......................................

 

Διεύθυνση ........................…………………………………………………………......................….

 

Τηλέφωνο Κινητό ……………………………………………………………………............................

 

Τηλέφωνο Σταθερό…………………………………………………………………......................…....

 

Email …………………………………………………………………………………………..................


Υπογραφή

 

 

 

Μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί

 

 

 

Ημερομηνία   ………………………………………

 

Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλει η δήλωσή περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής, πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Ο καταναλωτής οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσε ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών από την παραλαβή τους από εσάς.

 

Επιβαρύνσεις

Ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών, ύψους

9 € ευρώ αν είναι δέμα διαστάσεων έως 10εκ χ 10εκ χ 15εκ

12€ αν είναι δέμα διαστάσεων έως 10εκ χ15εκ χ 20εκ

20€ αν είναι λίγο μεγαλύτερο.

 

Πρέπει να ισχύουν όλοι οι παρακάτω όροι για ολική επιστροφή των χρημάτων:

Να υπάρχει & να επιστραφεί μαζί με το προϊόν η απόδειξη αγοράς.

Το προϊόν να επιστραφεί σε εμάς 14 μέρες μετά την παραλαβή του από τον καταναλωτή.

Να μην έχει ανοιχτεί  καθόλου η συσκευασία του προϊόντος.

Να μην έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου το προϊόν.

Να μην έχει καταστραφεί ή σκίσει ή “τραυματίσει” η συσκευασία του προϊόντος.

Το προϊόν να μην είναι ειδική παραγγελία (από stock με ειδική απαίτηση), προσωποποιημένο προϊόν ή είδος πληρωμένο με δωροεπιταγή.

 Ο καταναλωτής φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

 

Μείωση της αξίας των επιστρεφόμενων προϊόντων  γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αν έχει ανοιχθεί η συσκευασία του προϊόντος.

Αν έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν με οποιοδήποτε τρόπο.

Το προϊόν να είναι ειδική παραγγελία (από stockμε ειδική απαίτηση), προσωποποιημένο προϊόν, είδος πληρωμένο με δωροεπιταγή.

Αν το προϊόν & τα παρελκόμενα του φέρουν τη παραμικρή εκδορά, αμυχή ή γδάρσιμο ή υγρασία ή σπάσιμο.

Αν έχει αφαιρεθεί η μεμβράνη προστασίας που έχει στην οθόνη.

Αν έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρελκόμενα του προϊόντος (φορτιστές, μπαταρίες, handsfree, κάρτες μνήμης, καλώδια δεδομένων).

Αν είναι κινητό τηλέφωνο ή TABLET δεν πρέπει να έχουν γίνει κλήσεις (εισερχόμενες & εξερχόμενες).

Αν είναι κινητό τηλέφωνο ή TABLET δεν πρέπει να έχουν σταλεί μηνύματα SMS (εισερχόμενα & εξερχόμενα).

Αν είναι κινητό τηλέφωνο ή TABLET ή υπολογιστής δεν πρέπει να έχει συνδεθεί σε λογαριασμό email (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Αν έχουν προστεθεί ή συνδεθεί με άλλα περιφερειακά εξαρτήματα ή έχει προστεθεί οποιοδήποτε λογισμικό από αυτά που έχει αρχικά το προϊόν.

Αν  έχει συνδεθεί ή καταχωρηθεί ο σειριακός του αριθμός (serial number, imei) στην βάση δεδομένων της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας.

 

Είδη τα οποία δεν επιστρέφονται:

Οποιοδήποτε είδος μετά από τις 14 μέρες από την ημερομηνία παραλαβής του.

Οποιοδήποτε είδος που του λείπει το serial number ή το imei.

 Προγράμματα λογισμικού τα οποία έχουν ανοιχθεί.

 Προσωποποιημένα ή εξατομικευμένα ή ειδικά για εσάς παραγγελθέντα είδη.

 Αδιάβροχα προϊόντα τα οποία έχουν μπει στο νερό.

 Αναλώσιμα είδη τα οποία έχουν ανοιχθεί.

 Δεν υπάρχει η απόδειξη αγοράς

 
 Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης επιστροφής αν:

 Υπάρχουν ενδείξεις ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί.

 Υπάρχουν ενδείξεις ότι το προϊόν έχει ζημία.

 Το προϊόν επιστράφηκε ελλιπές.

 
  15%  έξοδα επαναποθήκευσης.

 Θα δεχθούμε επιστροφή προϊόντων με 15% μείωση της αξίας τους εάν το προϊόν έχει ανοιχθεί ή έχει κάποια ζημία η συσκευασία του.
 

Διάφορες σημειώσεις:

Ο καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα για την αποστολή του προϊόντος & να είναι ασφαλισμένο για φθορά ή απώλεια μέχρι να φτάσει σε εμάς.

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει 14 μέρες από την παραλαβή του προϊόντος από εμάς.

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με τον αρχικό τρόπο αγοράς π.χ. πιστωτική κάρτα με την οποία έγινε η παραγγελία.

Αν η παραγγελία έχει πληρωθεί κατά την παραλαβή της από εσάς με “αντικαταβολή”, τότε η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του καταναλωτή που έγινε η παραγγελία.

Δεν πρέπει να παραλάβετε προϊόν το οποίο η συσκευασία του ή το δέμα μεταφοράς του (χαρτοκιβώτιο), έχει υποστεί φθορά.

Πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 2 ημερών & όχι αργότερα αν λείπει κάποιο είδος ή αξεσουάρ.

 

Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να προσκομίσει τις αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

 

Πώς να επιστρέψετε:

1) Συμπληρώστε το έντυπο υπαναχώρησης που υπάρχει στους όρους χρήσεις & στείλτε το σε εμάς.

2) Θα σας στείλουμε με email την αποδοχή της υπαναχώρησης. 

3) Τυλίξτε & συσκευάστε (ώστε να είναι ασφαλές κατά την μεταφορά του με τον τρόπο που θα επιλέξετε) το προϊόν που δεν θέλετε.